Cvičenie:

Nastavte farbu všetkých prvkov <p> na červenú.

<style>
{
red;
}