Cvičenie:

Do odseku nižšie pridajte „popis“ s textom „O MCodeAcademy“.

<p ="O McodeAcademy">McodeAcademy je stránka pre vývojárov webu.</p>