Cvičenie:

Nastavte veľkosť obrázka na šírku 250 pixelov a výšku 400 pixelov.

<img src="mcodeacademy.png" width="" height="">