Cvičenie:

Napíšte správnu úvodnú a zatvorenú značku pre PHP skripty.


echo "Ahoj Svet";