CSS Syntax


CSS pravidlo pozostáva zo selektora a deklaračného bloku.


Syntax CSS

selector

Selektor ukazuje na prvok HTML, ktorý chcete upraviť.

Blok deklarácií obsahuje jednu alebo viac deklarácií oddelených bodkočiarkou.

Každá deklarácia obsahuje názov vlastnosti CSS a hodnotu oddelené dvojbodkou.

Viaceré deklarácie CSS sú oddelené bodkočiarkami a bloky deklarácií sú ohraničené zloženými zátvorkami.


Príklad

V tomto príklade budú všetky prvky <p> zarovnané na stred s červenou farbou textu:


Vysvetlenie príkladu


Oveľa viac o CSS selektoroch a vlastnostiach CSS sa dozviete v ďalších kapitolách!