CSS Úvod


CSS je jazyk, ktorý používame na úpravu štýlu webovej stránky.


Čo je CSS


Prečo používať CSS?

CSS sa používa na definovanie štýlov pre vaše webové stránky vrátane dizajnu, rozloženia a variácií zobrazenia pre rôzne zariadenia a veľkosti obrazovky.


CSS vyriešilo veľký problém

HTML NIKDY nemalo obsahovať značky na formátovanie webovej stránky!

<h1>Toto je nadpis</h1>

<p>Toto je odsek.</p>

Keď boli do špecifikácie HTML 3.2 pridané značky ako <font> a atribúty farieb, pre vývojárov webu to začalo nočnú moru. Vývoj veľkých webových stránok, kde sa na každú stránku pridávali fonty a informácie o farbách, sa stal dlhým a nákladným procesom.

Na vyriešenie tohto problému vytvorilo konzorcium World Wide Web (W3C) CSS.

CSS odstránilo formátovanie štýlu zo stránky HTML!


Ak neviete, čo je HTML, odporúčame vám prečítať si našu príručku HTML.


CSS ušetrí veľa práce!

Definície štýlov sú zvyčajne uložené v externých súboroch .css.

Pomocou externého súboru so štýlmi môžete zmeniť vzhľad celej webovej stránky zmenou iba jedného súboru!