PHP Komentáre


Komentáre v PHP

Komentár v PHP kóde je riadok, ktorý sa nevykonáva ako súčasť programu. Jeho jediným účelom je prečítať si ho niekto, kto sa pozerá na kód.

Komentáre možno použiť na:

PHP supports several ways of commenting:

Výsledok zobrazíte malou zmenou v kóde.Môžte si vyskúšať.

Syntax pre jednoriadkové komentáre:

Syntax pre viacriadkové komentáre:

Použitie komentárov na vynechanie častí kódu: