PHP syntax


Na serveri sa spustí PHP skript a výsledok v obyčajnom HTML sa odošle späť do prehliadača.


Základná syntax PHP

PHP skript môže byť umiestnený kdekoľvek v dokumente.

PHP skript začína na <?php a končí na ?>

<?php

//tu je kód PHP

?>

Predvolená prípona súboru pre súbory PHP je ".php".

Súbor PHP zvyčajne obsahuje značky HTML a nejaký skriptovací kód PHP.

Nižšie uvádzame príklad jednoduchého súboru PHP so skriptom PHP, ktorý používa vstavanú funkciu PHP "echo" na výstup textu "Ahoj svet!" na webovej stránke:

Výsledok zobrazíte malou zmenou v kóde.Môžte si vyskúšať.

Poznámka:Príkazy PHP sa končia bodkočiarkou (;).


PHP rozlišovanie malých a veľkých písmen

V PHP kľúčové slová (napr. if, else, while, echo atď.), triedy, funkcie a užívateľom definované funkcie nerozlišujú veľké a malé písmená.

V nižšie uvedenom príklade sú všetky tri echo vyhlásenia nižšie rovnaké a zákonné:

Výsledok zobrazíte malou zmenou v kóde.Môžte si vyskúšať.

Poznámka: Avšak; všetky názvy premenných rozlišujú veľké a malé písmená!

Pozrite sa na príklad nižšie; iba prvý príkaz zobrazí hodnotu premennej $color! Je to preto, že $color, $COLOR a $coLOR sa považujú za tri rôzne premenné a tým pádom $COLOr a ani $coLOR nepozná: